Monitor Goed Onderwijs

De onderwijsinspectie hanteert een kernkader om scholen te beoordelen. In dit kernkader zijn kwaliteitsaspecten en indicatoren geformuleerd. De Monitor Goed Onderwijs biedt scholen de mogelijkheid om de eigen status per indicator bij te houden en alle bewijsstukken overzichtelijk te ordenen. Daarnaast zijn er een aantal sjablonen en instrumenten opgenomen die scholen kunnen gebruiken bij de bewijsvoering.

Deze monitor toont de status vanuit het perspectief van de school ter voorbereiding op het bezoek van de onderwijsinspectie. Op dit moment is de inhoud alleen toegankelijk voor medewerkers van de deelnemende besturen.

Schoolplan

Het A3 Schoolplan wordt gekenmerkt door:

  1. Het 'identiteitsbewijs'van de school als basis van het schoolplan.
  2. We geloven niet in dikke plannen, vandaar de naam A3 schoolplan.
  3. Onze methode is gebaseerd het INK-model voor kwaliteitszorg.
  4. Het schoolplan is onderverdeeld in 4 rubrieken: Identiteit, Succes Á risico, Resultaten en Acties.
  5. Kunnen vergelijken met collegascholen is een essentieel onderdeel van het ontwikkelproces.

Kenmerken

  • Flexibel - Bestuur kan eigen ambities verwoorden, eigen instrumenten toevoegen en toegang tot bijlagen per indicator instellen.
  • Up-to-date - Nieuwe indicatoren en regelgeving direct zichtbaar
  • Alle sectoren - Indicatoren worden automatisch gefilterd op schooltype (PO, VO, samenwerkingsverbanden)
  • Ondersteuning - Schoolbegeleidingsdiensten verzorgen cursussen en begeleiding bij het gebruik van de monitor

Lees verder »